YÜK SIĞORTASI

Beynəlxalq daşımaların sertifikatlaşdırılması və sığortalanması müasir logistikanın mühüm aspektidir. Sənədlərin yüksək keyfiyyətlə hazırlanması, bütün lazımi icazələrin düzgün rəsmiləşdirilməsi müştəriyə yükdaşımalar çərçivəsində keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsinə və müqavilə öhdəliklərinə ciddi əməl olunmasına əmin olmağa imkan verir.